Inspectie
Om het goed functioneren van een installatie ook na de garantieperiode van 12 maanden blijvend te waarborgen, is het noodzakelijk deze periodiek te laten inspecteren.
Een dergelijke periodieke inspectie omvat:
  • het visueel inspecteren van dak- en muurleidingen
  • het controleren van de bevestigingssteunen, verbindingen en aansluitingen op metalen gebouwonderdelen
  • het visueel controleren van de potentiaalvereffening en bliksemstroomafleiders
  • het meten van de aardingsweerstanden van alle aardpunten
  • het meten van de totale verspreidingsweerstand
  • het adviseren betreffende noodzakelijke aanpassingen en uitbreidingen
Na uitvoering van deze werkzaamheden ontvangt de opdrachtgever een inspectierapport met een beoordeling van de beveiliging, een lijst met meetresultaten en indien nodig een advies voor de punten die aangepast dienen te worden.
Kleine reparaties en/of uitbreidingen kunnen in overleg tijdens de inspectie direct worden uitgevoerd. Als grotere reparaties of uitbreidingen noodzakelijk zijn, ontvangt u hiervoor bij het inspectierapport een kostenopgave.