Kathodische Bescherming

Ondergronds of zich onder water bevindende metaalconstructies, zoals pijpleidingen, opslagtanks en damwanden, zijn onderhevig aan corrosie. Die corrosie veroorzaakt jaarlijks grote schade, niet slechts bedrijfsmatig maar ook in milieutechnisch opzicht. Dit proces kan effectief worden tegengegaan met behulp van de zogeheten kathodische bescherming, een techniek die op elektrolyse is gebaseerd. De installatie van een dergelijke beschermingssysteem vereist grote kennis. Want – afhankelijk van de specifieke omstandigheden en vereisten van het geval – voor elk te beschermen object geldt een op de situatie toegesneden aanpak. De deskundigheid op dat terrein is sinds jaar en dag in ruime mate voorhanden bij Hommema Kathodische Bescherming B.V.

Hommema Kathodische Bescherming B.V. maakt als zelfstandige werkmaatschappij deel uit van Hommema Beheer B.V. en voert werken uit op het gebied van kathodische bescherming in heel Nederland en Belgi├ź. Tevens worden wereldwijd projecten gedaan.

Hommema Kathodische Bescherming heeft sinds 1979 een ruime kennis en ervaring op het gebied van kathodische bescherming. Bij Hommema Kathodische Bescherming kunt u terecht voor:

 • Advies met betrekking tot de bestrijding van elektrochemische corrosie d.m.v. kathodische bescherming.
 • Ontwerp, installatie en onderhoud van kathodische beschermingssystemen.
 • Controle/inspectie van kathodisch beschermde objecten.
 • Levering van onderdelen en materialen voor kathodische bescherming.

Bij Hommema Kathodische Bescherming kunt u tevens terecht voor advies, ontwerp en controle/inspectie op het gebied van lekdetectiessytemen van thermische geïsoleerde leidingen.

Hommema Kathodische Bescherming biedt een compleet pakket activiteiten en materialen ten behoeve van alle soorten kathodische beschermingsinstallaties en is ervaren in de kathodische bescherming van alle soorten metalen constructies, zoals:

 • Ondergrondse pijpleidingen en opslagtanks.
 • Inwendige bescherming van bovengrondse opslagtanks.
 • Tankbodems van bovengrondse tanks.
 • Stalen damwanden en buispalen van pieren en havens.
 • Sluis- en dokdeuren.

 

Hommema Kathodische Bescherming is onderverdeeld in de volgende disciplines:

 • Engineering, ontwerp en advies.
 • Inspectie- /meetdienst.
 • Installatiewerk.
 • Materiaalleveringen.